Fen Bilgisi Özel Ders

Uygulanan liselere giriş sınav sistemi öğrencilerin not ortalaması baz alındığı için bu noktada öğrenci ve velileri sıkıntıya sokmaktadır.

Öğrenciler için Fen Bilgisi dersi zorluk bakımından Matematik dersinden sonra ikinci sıradadır. Okullarda işlenen Fen Bilgisi dersleri yeterli gözlem ve deneysel çalışmalar yapılamadığı için öğrencinin bilgileri kalıcı olarak özümseyememesine neden olmaktadır. Bu nedenden dolayı da Fen Bilgisinden özel ders almak ihtiyaç halini almaktadır.

Fen bilgisi doğanın kanunlarını içeren, biraz gözlem biraz da ezber gerektiren bir derstir. Bu hususta özel öğretmen öğrencinin anlama şekline göre dersi yürütmeli ve öğrencinin çevresini farklı görme ve çevreye farklı bir bilinçle bakma vizyonunu artırması gerekmektedir. Bu şekilde öğrencinin de dersi daha iyi özümsemesi sağlanacak ve derste daha başarılı olması sağlanacaktır.

Maltepe Özel Ders Merkezi olarak Fen Bilgisi dersini en güzel şekilde vermekteyiz.

 

MODadmin