Türk Dili ve Edebiyatı Özel Ders

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) Türkçe Dersi Nasıl çalışılır?

TEOG yerine yeni sistemin yani Liseye Geçiş Sisteminin( LGS) gelmesiyle beraber LGS Türkçeden 20 soru gelecektir. Türkçe Konuları şu şekilde olacaktır:

LGS Türkçe Konuları

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Parçada Anlam
 • Ses Bilgisi
 • Yazım (imla) Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Fiilimsi(Eylemsi)
 • Cümlenin Ögeleri
 • Cümle Vurgusu
 • Fiillerde Çatı
 • Cümle Çeşitleri
 • Anlatım Bozuklukları
 • Söz Sanatları
 • Yazı (Metin) Türleri

“Anlam Bilgisi” konusu Türkçe dersinin en önemli konusu olup, sınavlarda soruların % 85’i ile direkt ilişkili olan bir bölümdür. Dolayısıyla bu konuyu öğrenmek, başarıya ulaşmak için çok ama çok önemlidir. Bu bağlamda, Türkçe dersinin en önemli konusu olan “Anlam Bilgisi”nden gelebilecek soruları çözmek için şu hususlara dikkat etmek gerekmektedir:

1-     Anlam bilgisiyle başlayacak olursak, bu başlıktaki soruların testin büyük bir kısmını oluşturduğunu söylemek mümkündür.  Yani, Türkçeye çalışırken bu kısma biraz daha ilgi göstermek durumunda olduğumuzu söyleyebiliriz. Anlam bilgisi sorularını çözmek hızlı ve doğru okumayı, okuduğunu doğru biçimde anlamlandırmayı ve anladığını da doğru biçimde yorumlandırmayı gerektirmektedir. Sınavlarda karşımıza çıkan Türkçe dersi sorularının büyük kısmının, anlam bilgisine dair sorular olması ve ezbere dayalı sorular sorulmuyor olması okuduğunu anlama ve yorumlama düzeyindeki soruların önemini bir kez daha öne çıkartmaktadır.  Anlam bilgisi soruları; kelime, cümle ve paragraf düzeyinde sorular olarak karşımıza çıkar. Bu sorulara cevap vermeden önce soruda bizden tam olarak ne istendiğini iyice kavramalı ve ona göre cevap oluşturmaya çalışmalıyız.

2- Dilbilgisi sorularının çözümünde ise, bilgi birikiminizin iyi olması gerekir. Anlam bilgisi sorularını okuma düşkünü yönü olan çoğu kişi yapar; ama dilbilgisi soruları bilgi gerektirdiğinden bu soruları herkes rahatlıkla çözemez. Dolayısıyla bu sorular, daha çok seçici özelliğe sahiptir, denilebilir. Türkçe testinde asıl elemeyi de bu sorular yapmaktadır. Dilbilgisinden her yıl, cümlenin öğeleri, sözcük türleri, sözcük yapısı, noktalama, yazım kuralları ve anlatım bozukluğuyla ilgili belirli sayıda soru gelmektedir. Bu nedenle, bu konulara çok iyi çalışılmalıdır. Ayrıca, dilbilgisi sorularının çözümünde eleme usulünün kullanılması da yararlı olacaktır.

Biz de etüt merkezimizde ki derslerimizde yaptığımız çalışmalarla öğrencinin daha başarılı olması için interaktif öğretim yapıyoruz.  Oku-anlat-yorumla çalışmalarımızla dil bilgisi etkinlik çalışmalarımızla öğrencilerimizi hangi seviyede olursa olsun gerek merkezi sınavlara gerekse okul sınavlarına en iyi biçimde hazırlıyoruz.

Üniversiteye Girişte TYT ve AYT Sınavları İçin Türkçe-Edebiyat

 1. Oturumda TYT’de 40 Türkçe sorusu olacak.
 2. Oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında Türk dili ve edebiyatından 24 soru cevaplandırılacak.

AYT sınavında sorulan ve kısmen ezbere dayalı olan konular ise, genel anlamda sık sık yapılması gereken tekrarlamalarla çalışılmalıdır. Başka deyişle, yakın hafıza ile kalıcı hafıza arasındaki koordinasyona bağlı olarak, konular, sanatlar, kavramlar, akımlar, şairler, yazarlar, edebî dönemler, eserler vb. bilgi gruplarını belirli aralıklarla tekrar ederek çalışmak gerekmektedir. Bu doğrultuda ve konularda, olabildiğince fazla soru çözmek de kolayca tekrar çalışmaları yapabilmenizi destekleyebilecektir.

 

Öğrencilerin en büyük problemlerinden biri AYT Edebiyat’tan kaç net yapmalıyım sorusundan önce AYT Edebiyat nasıl çalışılır sorusuna cevap bulmaya kalkmalarıdır. Aslında bu her ders için geçerli. Öncelikle hedefiniz aşağı yukarı ne belirlemeniz lazım. Sosyoloji gibi bir bölüm mü İstanbul, Marmara Hukuk mu? Ondan sonra bu hedefe ulaşabilmek için kaç net yapmak lazım gelir bunu sorgulamalısınız. Türkiye’de ilk 5000’e, 10000’e girmek gibi bir hedefiniz varsa 24 soruluk edebiyat kısmında 18-19 net üzeri yapmanız lazım. Tabi ki diğer dersler işi değiştirir. Örneğin AYT Matematik’te 40 soruda 39’a 1 yaparsanız Edebiyat’tan 15 net yapmanız mazur görülebilir. Yani işleri değiştiren çok parametre var.

Burada önemli olan sizin kendinizi tanımanızdır. Az çok her dersten nerelerde olduğunuzu en iyi bilen sizsiniz. Edebiyat dersi için de aynı şekilde durum. Eksiklerinizi iyi belirleyip ona göre çalışmanız gerektiğini unutmayın.

En çok yapılan hatalardan biri devamlı konu çalışma hastalığıdır. “Konularım bitmedi.”, “Uff nasıl yetiştireceğim!”, “Konular bitsin şu kadar soru bankası bitireceğim.” gibi hezeyanlar sonunuzun iyi olmadığını gösteriyor maalesef. Çünkü, her derste olduğu gibi edebiyat dersinde de konuların peşine soru çözümü yapılmalıdır. Hele edebiyat gibi ezbere dayalı bir derste test mantığıyla öğrendiğinizi sürekli ölçmeniz gerekiyor. Çözdüğünüz her test bilginizi test etmenizi sağlayacak. Adı üzerinde test. Ayrıca yanlış çıkan sorular ile iyi ezberleyemediğiniz, iyi kavrayamadığınız konuları da tespit etmiş olacaksınız. Bu da size oraları tekrardan gözden geçirme fırsatını verecek. Konu konu test çözebileceğiniz gibi belirli bir seviyeye geldiğinizde edebiyat denemeleri çözmeye başlamanız mantıklı olacaktır. Soru çözerek, aynı zamanda, ezberlemeniz gerekenlere devamlı maruz kalmış olacak ve onları daha rahat hatırlayacaksınız. AYT Edebiyat nasıl çalışılır sorusunun en kısa ve öz cevabıdır bu: Güzelce ezberleyip bol test ile kendini sınamak!

MODadmin