Fen Bilgisi Özel Ders

Uygulanan liselere giriş sınav sistemi öğrencilerin not ortalaması baz alındığı için bu noktada öğrenci ve velileri sıkıntıya sokmaktadır. Öğrenciler için Fen Bilgisi dersi zorluk bakımından Matematik dersinden sonra ikinci sıradadır. Okullarda işlenen Fen Bilgisi dersleri yeterli gözlem ve deneysel çalışmalar yapılamadığı için öğrencinin bilgileri kalıcı olarak özümseyememesine neden olmaktadır. Bu nedenden dolayı da Fen Bilgisinden […]