Biyoloji Özel Ders

Sayısal öğrencileri için TYT ve AYT de biyoloji netleri yüksek önem arz etmektedir, bu nedenle biyoloji özel ders ihtiyaç halini almıştır. Öğrenciler açısından biyoloji dersi, fen bilimleri dersleri içerisinde sözele en yakın ders olarak görülmektedir. Bundan dolayı da sayısal zeka türüne sahip öğrencilerde biyoloji dersini kavramakla ilgili zorluklar yaşanmaktadır.

Öğrencilerin en fazla sıkıntı çektiği konuların ezber gerektiren konular olduğu görülmektedir. Biyoloji dersinden alınan dersler, öğrencilerin biyoloji dersini sadece ezberle değil konuları ve kavramları birbirleri ile ilişkilendirerek, konu ile ilgili mantık ve yorum getirerek de kalıcı olarak özümsenebileceği ve bunun üzerine bir öğrenme stili oluşturulabileceği öğretilmelidir.

Maltepe Özel Ders Merkezi olarak biyoloji dersini en iyi şekilde vermekteyiz.

MODadmin